Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-2299W1

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-2299W1

3,100,000